Bản dịch của Hà Thủy Nguyên:

Trong vườn chớ trồng cây

Trồng cây lòng sầu bấy

Nằm co một giường trăng

Gió thu xưa vẫn thổi. 

Bản Hán Việt:

Viên trung mạc chủng thụ,
Chủng thụ tứ thì sầu.
Độc thuỵ nam sàng nguyệt,
Kim thu tự khứ thu.