Lâm lộ ca – Lý Bạch

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Đại bàng phi a động tám phương,

Giữa trời gẫy cánh a kiệt sức cường (*)

Phong thái ấy a còn vạn thế

Qua phù tang a mỏi cánh tê

Hậu nhân đắc ý lưu truyền lại

Trọng Ni mất a ai người khóc thương?

 

Bản Hán Việt

Đại bằng phi hề chấn bát duệ,

Trung thiên tồi hề lực bất tế.

Dư phong kích hề vạn thế,

Du phù tang hề quải thạch duệ.

Hậu nhân đắc chi truyền thử,

Trọng Ni vong hề thuỳ vị xuất thế?

 

Lý Bạch làm bài này khoảng năm 762, lúc sắp lâm chung.

(*) Lấy tứ từ hai câu thơ trong bài Cai hạ ca, do Hạng Vũ làm khi bị Lưu Bang bao vây:

“Lực bạt sơn hề khí cái thế,
Thì bất lợi hề Chuy bất thệ.” 

(Sức bạt núi hờ khí trùm đời,

Thời bật lợi hờ Chuy không chạy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *