Không còn quá khứ
Chẳng có tương lai
Tôi sẽ là ai
Giữa chiều hoang dại

Gửi linh hồn nhỏ
Một ngày mang mang
Gió lùa thảm cỏ
Hồn tôi đi hoang

Giữ tôi thanh kiếm
Một sắc không lời
Kiếm đời phẳng lặng
Tôi rời chân mây

Đường mây hoa rụng
Đời rơi trên hoa
Tôi nghe muôn thuở
Một vì sao sa

Buông câu than thở
Trăng rằm vang thơ
Vườn đêm cúc nở
Hương tràn cơn mơ

Ôi đời tạm bợ!
Quên đời, tôi đi!
Đêm tàn mộng lạ
Rượu cạn đáy ly!

Vạn lý vạn lý
Đường trăm ngàn xa
Tôi đi muôn dặm
Ôi đời kinh qua!

Nguyễn Hoàng Dương Biên tập viên sách; cộng tác viên biên tập - biên dịch tự do Mối…