Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Gió đưa hương liễu thơm khách điếm

Gái Ngô rót rượu rõ nỗi niềm

Con cháu Kim Lăng qua đưa tiễn

Rượu cạn dùng dằng ở hay đi

Nhờ ai thử hỏi dòng nước chảy

Có dài hơn được ý biệt ly?Bản Hán Việt

Phong xuy liễu hoa mãn điếm hương,

Ngô cơ áp tửu hoán khách thường.

Kim Lăng tử đệ lai tương tống,

Dục hành bất hành, các tận trường.

Thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ,

Biệt ý dữ chi thuỳ đoản trường?