Khúc giang – Đỗ Phủ

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên:

Kỳ 1
Một mảnh hoa bay xuân đã phai
Gió bay vạn nẻo khách sầu ai
Tàn hoa cứ ngắm cho lòng thỏa
Say rượu chớ từ kẻo đau hoài
Trên sông nhà nhỏ chim làm tổ
Bên vườn mả cũ ngựa nằm dài
Ngẫm đời phải lẽ nên hành lạc
Cớ gì danh lợi vướng thân đây.

Kỳ 2
Mang áo xong chầu vội về ngay
Đầu sông ngày ngày thỏa trân say
Tiền rượu nợ nần ai mà chẳng
Cõi đời thất thập mấy ai đây
Bươm bướm vờn hoa phơ phất lượn
Chuồn chuồn giỡn nước chập chờn bay
Hỡi ai đừng lỡ cùng thưởng ngoạn
Kẻo cảnh qua rồi lại tiếc thay.

Bản Hán Việt:

Kỳ 1
Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.

Kỳ 2
Triều hồi nhật nhật điển xuân y,
Mỗi nhật giang đầu tận tuý quy.
Tửu trái tầm thường hành xứ hữu,
Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện,
Ðiểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi.
Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển,
Tạm thời tương thưởng mạc tương vy.

*Tranh minh họa: Y Xuy Ngũ Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *