Jingak Hyesim 진각혜심 (1178-1234), tên Hán Việt là Chân Giác Tuệ Thầm, là nhị tổ phái Tào Khê, thiền phái lớn nhất của Hàn Quốc. Ông là một trong các thi tăng nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Tĩnh tọa nhọc nhằn suốt đêm thâu
Pha trà lòng cảm tấc ơn sâu
Một tách xua mây tan u ám
Mát lạnh thấm xương chẳng lo sầu.

Bản Hán Việt:

Cửu toạ thành lao vĩnh dạ trung,
Chử trà bị cảm huệ vô cùng.
Nhất bôi quyển khước hôn vân tận,
Triệt cốt thanh hàn vạn lự không .

*Ảnh minh họa: Tập phim về ni sư Jeong Kwan trong TV series “Chef’s table” của Netflix.