Bóng ai khẽ lướt qua song
Hình ta run rẩy sau ngục sầu
Nhã nhạc huyền cầm rung từ đáy
Loài hoa chưa nở chết đêm nay

Ta vẫn hóa ta từ tiền kiếp
Vẫn vần thơ mục… tù thiên thu
Vẫn ta ngước trăng sao mà u vọng
Tinh vân tích lộ, đài hoa lưu

Tích tịch tình tang, đàn ơi, khảy…
Đáy yên ba gửi mối sầu hoang
Hàm tiếu khóe hoa xuôi theo sóng
Hương gửi thanh không kiếp sau trôi

Tác giả: Đăng Bùi