Hành lạc từ kỳ 2 – Nguyễn Du

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Trên non hoa đào nở
Lả lướt tựa lụa hồng
Giỡn xuân sớm diệu huyền
Hóa bùn chiều tàn tạ
Hoa đẹp chẳng trăm ngày
Người đời ai trăm tuổi
Thế sự cứ hưng vong
Phù sinh đành chơi nhỉ
Bữa tiệc kỹ nữ đẹp như hoa
Trong vò rượu ngon vàng sóng sánh
Sáo biếc tiêu ngọc điệu dặt dìu
Được hát to ta cứ hát to
Há chẳng thấy Vương Nhung tay gẩy bàn toán ngà (*)
Ngày ngày tính toán nào biết đủ.
Đài Tam Công đổ mận cũng chết
Bạc vàng tiêu tán người đời hưởng
Lại chẳng thấy Phùng Đạo tuổi già thỏa phú quý (**)
Bậc khanh tướng trải mấy triều vua
Chuông vàng, bổng lộc cũng thành không
Nghìn năm chỉ còn “Trường Lạc tự”.
Giàu sang trước mắt tựa khói mây
Đời nay chỉ cười đời xưa thôi
Người xưa mộ đã ngổn ngang đầy
Xưa nay hiền ngu trơ nấm đất
Tử sinh ai vượt ải này đây
Khuyên người uống rượu chơi cho đã
Cửa tây vầng dương đã xế rồi.

(*) Vương Nhung: Người đời Tấn, giàu có nhưng tham tiền, ngày nào cũng cầm thẻ ngà trong tay tính toán. Trong nhà Vương Nhung có cây mận ngon, bán quả sợ người ta lấy giống nên thường dùi nát hột rồi mới bán.

(**) Phùng Đạo: Người đời Ngũ Đại,  tính hiền lành, làm khanh tướng bốn triều, tự đặt tên là Trường Lạc Lão và viết tác phẩm “Trường Lão Tự” để trải lòng mình.

Bản Hán Việt:

Sơn thượng hữu đào hoa,
Xước ước như hồng ỷ.
Thanh thần lộng xuân nghiên,
Nhật mộ trước nê trĩ.
Hảo hoa vô bách nhật,
Nhân thọ vô bách tuế.
Thế sự đa suy di,
Phù sinh hành lạc sự.
Tịch thương hữu kỹ kiều như hoa,
Hồ trung hữu tửu như kim ba.
Thuý quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp,
Đắc cao ca xứ thả cao ca.
Quân bất kiến Vương Nhung nha trù thủ tự tróc,
Nhật nhật cối kê thường bất túc.
Tam công đài khuynh hảo lý tử,
Kim tiền tán tác tha nhân phúc.
Hựu bất kiến Phùng Đạo văn niên xưng cực quý,
Lịch triều bất ly khanh tướng vị.
Chung minh đỉnh thực cánh hoàn không,
Thiên tải đồ lưu “Trường lạc tự”.
Nhãn tiền phú quý như phù vân,
Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân.
Cổ nhân phần doanh dĩ luỹ luỹ,
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân.
Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ,
Sinh tử quan đầu mạc năng độ.
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan,
Tây song nhật lạc thiên tương mộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *