Cà phê Gặp gỡ & Đối thoại
Chủ đề : Cải cách giáo dục Nhật Bản thời hậu chiến (1945-1950)
Diễn giả : NNC NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
Chủ trì : NNC ĐÀO TIẾN THI
Thời gian : 14:30-17:00 thứ Bảy, ngày 6/7/2019
Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Hà Nội, 3A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm


Để hiểu giáo dục Nhật Bản đương đại không thể không tìm hiểu về cuộc cải cách giáo dục ở Nhật Bản diễn ra ngay sau khi Nhật Bản bại trận và đầu hàng quân đội Đồng minh (8/1945). Cuộc cải cách này đã làm thay đổi những nền tảng cơ bản của trong triết lý, nội dung, phương pháp giáo dục, tạo ra những con người mới kiến tạo nên Nhật Bản hiện đại.
Trong phần trình bày, diễn giả sẽ làm rõ bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cải cách với trọng tâm là sự chuyển dịch của các giá trị trong lòng xã hội Nhật Bản thời hậu chiến cũng như sự tác động và vai trò của người Mĩ.
Diễn giả cũng sẽ phác họa những nét chủ yếu về các nội dung và động thái cải cách cụ thể của giáo dục Nhật Bản nhìn từ cả phương diện nhà nước và người dân. Cụ thể, diễn giả sẽ tập trung vào các vấn đề-nội dung chủ yếu như:
– Giải quyết nền giáo dục quân phiệt-lấy thiên hoàng làm trung tâm.
– Sự chuyển đổi triết lý giáo dục
– Sự ra đời của các bộ luật giáo dục đặt ra nền móng và phác thảo bộ mặt giáo dục mới
– Sự thay đổi hệ thống trường học
– Sự thay đổi trong cơ cấu các môn học
– Sự thay đổi trong phương pháp giáo dục
– Sự thay đổi trong đào tạo giáo viên
– Sự thay đổi trong hành chính giáo dục
Cuối cùng, diễn giả sẽ trình bày một số hệ quả chủ yếu mà cuộc cải cách giáo dục hậu chiến tạo ra trong lòng xã hội Nhật Bản cũng như các trào lưu “xét lại” hoặc “bảo vệ” thành quả của cuộc cải cách này hiện vẫn tồn tại và đấu tranh lẫn nhau ở Nhật Bản.

*Chương trình miễn phí cho khách của Cà phê thứ Bảy. Các anh chị và các bạn tham dự vui lòng thanh toán đồ uống theo menu của quán. Xin cám ơn.