Là là hây hây
Yên ba đầy
Lãng lãng du du
Kiếp này đây
Vô thực luân hồi
Vô vô thực
Thật nhất lòng này dạ đêm nay

Ta kẻ chinh nhân, người du tử
Trọn không vĩnh cửu trong phút giây
Đến đến đi đi trùng trùng kiếp
Muôn kiếp hoà tụ khói khói bay

Yên ba ai cưỡi chiều nay
Ai tri bát nhã tích tắc này
Là là hây hây du du lãng lãng
Mây núi, thành đô, vạn vật lay

Tác giả: Đăng Bùi

Ảnh minh họa: Pinterest