Đối tửu – Kỳ 2 – Lý Bạch

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Khuyên người đừng chối rượu,

Gió xuân cười ai kia.

Đào mận như bạn cũ,

Hướng về ta nở hoa.

Oanh ca chuyền cây biếc

Trăng sáng rọi chén vàng

Hôm qua còn son trẻ

Nay tóc trắng bạc rồi

Gai đâm cung Thạch Hổ

Hươu bỏ đài Cô Tô

Xưa nay nơi vua ở

Thành quách phủ bụi vàng

Nếu người không uống rượu,

Người xưa yên được chăng?

 

Phiên âm Hán Việt

Khuyến quân mạc cự bôi,

Xuân phong tiếu nhân lai.

Ðào lý như cựu thức,

Khuynh hoa hướng ngã khai.

Lưu oanh đề bích thụ,

Minh nguyệt khuy kim lôi.

Tạc lai chu nhan tử,

Kim nhật bạch phát thôi.

Cúc sinh Thạch Hổ điện,

Lộc tẩu Cô Tô đài.

Tự cổ đế vương trạch,

Thành khuyết bế hoàng ai.

Quân nhược bất ẩm tửu,

Tích nhân an tại tai?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *