Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Rượu bồ đào,

Lụa vàng tơ,

Mỹ nhân Ngô mười lăm cưỡi ngựa

Mắt xanh mực họa giày hồng

Thanh âm lơi lả xướng ca nồng

Trong tiệc ngọc nhớ nơi say đắm

Phù dung trướng ấy chàng được không?

 

Phiên âm Hán Việt

Bồ đào tửu,

Kim phả la,

Ngô cơ thập ngũ tế mã đà.

Thanh đại hoạ mi hồng cẩm ngoa,

Đạo tự bất chính kiều xướng ca.

Đại mội diên trung hoài lý tuý,

Phù dung trướng để nại quân hà.