Thu về chăng giấc chìm
Ta nằm im ứa sầu
Hoa muộn đơm phớt màu
Hương mùa gửi đâu?

Rung giàn sao tiếng đàn
Mây chuyển vương ánh ngà
Chim mộng ôm giấc lòa
Độc ca

Đêm ngàn hoa thiếp vùi
Trăng nỉ non khóc hời
Mơ mòng loang mắt người
Tả tơi

Trôi tận năm tháng cùng
Chân mỏi theo cánh rời
Tay tìm tay nghẹn lời
Người ơi…

 

Minh Hùng

Tốt nghiệp khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sách đã dịch: Nghệ thuật và Thợ…