ĐỐI VỚI TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ

Sau khi dự án của bạn được duyệt và đăng tải trên Foxstudy, chúng tôi sẽ giúp kết nối dự án của bạn tới những độc giả quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ tài chính cũng như tinh thần để bạn hoàn thành dự án. Bảy mươi phần trăm quỹ đến từ cộng đồng Foxstudy sẽ được chuyển cho bạn còn ba mươi phần trăm sẽ được sử dụng để duy trì Cộng đồng Foxstudy.

Nếu trong quá trình dự án diễn ra, bạn thất bại trong việc làm theo đúng lộ trình và thỏa thuận với Foxstudy, chúng tôi có quyền từ chối chuyển số tiền đã được gây quỹ mà sẽ trả lại cho các nhà tài trợ.

Nếu bạn thất bại ba dự án, chúng tôi sẽ tước quyền tác giả của bạn trên Foxstudy.

Lưu ý: Nếu tác giả hoặc dịch giả nào vi phạm các luật về đạo văn, chúng tôi sẽ tước quyền đăng tải nội dung ngay lập tức.

ĐỐI VỚI NHÀ TÀI TRỢ

Nếu bạn tài trợ cho bất kỳ dự án nào, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi của bạn theo đúng thỏa thuận mà bạn đọc được trong dự án đó. Nếu chúng tôi thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận, bạn có quyền đòi lại toàn bộ số tiền mà bạn đã tài trợ cho dự án của Foxstudy. Nếu nhà tài trợ không vừa ý nhưng không đưa ra được lý do phù hợp với thỏa thuận giữa nhà tài trợ với tác giả/dịch giả, Foxstudy sẽ không thể xử lý được khiếu nại này. Các nhà tài trợ sẽ được chúng tôi gửi tin tức cập nhật thường xuyên nội dung nghiên cứu mới trên Foxstudy và được ưu tiên tiếp cận các nội dung này sớm nhất, nhanh nhất và tiện nhất.