Tôi đi săn mùa thu
Hoa vàng chớm rụng
Hương vàng chớm phai
Khí thu chớm lặng
Trời thu mơ tan

Tôi đi săn người thơ
Người mờ ảo
Thơ huyền nhu
Hương hương cúc tận
Sầu sầu mang mang

Tôi đi săn tình yêu
Mũi tên không trúng đích
Tình si chết lặng
Lá vàng giăng giăng

Tôi đi săn tình tôi
Thu lãng đãng
Mùa hiu hiu
Đời mây trôi
Bắn trật rồi
Tim lặng thôi…

Tôi đi săn đời tôi
Lý tưởng u hoài
Mang tấm khiên gỗ mục

Kiếm cung ơi,
Ta vẽ ngươi giữa trời thu cũ!

Đời này
Không thể buông tay.

Tranh bìa: Sundown –  Aleksey Savrasov, 1862

Nguyễn Hoàng Dương Biên tập viên sách; cộng tác viên biên tập - biên dịch tự do Mối…