Ai ngơ ngẩn nhìn thăm thẳm trăng
Say luôn cả mùa thu trần gian
Yêu chăng một nhà thơ nhỏ nhoi
Còn sót trên đời?

Nâng ly chạm vời trăng dửng dưng
Trong đời ta nào ai hiểu ai
Đêm vọng mưa từ chân trời xa
Hay là chiêm bao?

Mùa rơi như lá
Mục êm trong đời
Lạnh lùng ngàn mây
Lang thang qua trời
Vì sao vắn số
Sa trên mi người
Một giây mà thôi
Vụt qua tầm với

Rồi năm tháng cuốn
Tan cơn say cuồng
Người ôm vần thơ
Xua cơn mơ buồn
Ngoài xa cánh vỗ
Hong gió canh thâu
Người dưng đi khuất
Tháng ngày ấy đâu?

Tim ủ sâu một chung tình câm
Mưa lạnh gieo đời nhau trầm luân
Ướt mềm như mắt ai mới đôi mươi
Chẳng quen nỗi buồn

Ôi hoài vọng một mai về sau
Tay lần lại ngàn thu bỏ quên
Ai thương một nhà thơ nhỏ nhoi
Nghìn trùng xa xôi…

Minh Hùng

Tốt nghiệp khoa Báo chí, Học viện Báo chí Tuyên truyền. Sách đã dịch: Nghệ thuật và Thợ…