Một trong những sai lầm căn bản của những người nghiên cứu về Đạo giáo ở Việt Nam và trên thế giới đó là họ nhầm lẫn giữ tư tưởng Đạo gia với hệ thống Đạo giáo đã bị pha tạp trong suốt dòng biến chuyển lịch sử. Sai lầm này khiến những suy luận về tư tưởng Đạo gia bị bóp méo còn những yếu tố tôn giáo của Đạo giáo thì không được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về tính chất mà bị khiên cưỡng miêu tả theo hệ thống khái niệm của Đạo gia.

Video về sự khác biệt giữa tư tưởng Đạo gia và Đạo giáo do Hà Thủy Nguyên trình bày trong chuỗi Online Review của Book Hunter: