Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Gió ngàn trăng nhạt rụng
Sương rơi lặng tiếng đàn
Lối hoa dòng nước lượn
Thảo đường xuân rọi sao
Đèn lụi vì tra sách
Trông kiếm nâng chén hoài
Thơ cạn ngâm Ngô điệu
Quên sao được thuyền rong.

Bản Hán Việt:

Phong lâm tiêm nguyệt lạc,
Dạ lộ tĩnh cầm trương.
ám thuỷ lưu hoa kính,
Xuân tinh đới thảo đường.
Kiểm thư thiêu chúc đoản,
Khan kiếm dẫn bôi trường.
Thi bãi văn Ngô vịnh,
Biển chu ý bất vương (vong)