Dạ lý hương

Xuân sương hương dạ lý
Đêm đọng tiếng giao bôi
Tháng năm phiêu phong hí
Hoa lạc lưỡng ngạn trôi

Ai đã đầu mũi ích
Ai cuối nỗi đoạn trường
Canh tàn tàn nguyệt tích
Nhấp môi giọt cô sương

Mi đen vương tóc tuyết
Băng lệ hàng châu rơi
Thiếp bên lầu vọng nguyệt
Thâm tâm dạ khuyết côi

Suối chín dòng yên tỏa
Vẫn mong người xuôi trôi
Giang mi lệ liễu khỏa
Trường tràn hương hoa khôi

Dạ lý hương hoa khởi
Theo thuyền tới huyền khơi

Đăng Bùi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *