Cửu nhật đăng cao – Đỗ Phủ

Bản dịch tiếng Việt:

Gió thốc trời cao vượn hú sầu
Bến trong cát trắng chim liệng mau
Hiu hắt lá rụng hoài không ngớt
Cuồn cuộn sông trôi mãi về đâu
Thu rầu vạn dặm nơi đất khách
Thân tàn trọn kiếp bước lên lầu
Lận đận ốm đau ngưng chén đục
Gian nan sầu khổ tóc phai màu

Bản Hán Việt:

Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu hạ,
Bất tận trường giang cổn cổn lai.
Vạn lý bi thu thường tác khách,
Bách niên đa bệnh độc đăng đài.
Gian nan khổ hận phồn sương mấn,
Lạo đảo tân đình trọc tửu bôi.

*Tranh minh họa Y Xuy Ngũ Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *