Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

 

Sắc liễu vàng tơ nõn

Hoa lê bạch tuyết hương

Tổ thúy nơi lầu ngọc

Điện vàng khóa uyên ương

Lựa kỹ nữ theo xe

Vời ca nhi rời buồng

Cung này ai đẹp nhất?

Phi Yến tại Chiêu Dương.

 

Bản Hán Việt

Liễu sắc hoàng kim nộn,

Lê hoa bạch tuyết hương.

Ngọc lâu sào phí thuý,

Kim điện toả uyên ương.

Tuyển kỹ tuỳ điệu liễn,

Trưng ca xuất động phòng.

Cung trung thuỳ đệ nhất?

Phi Yến tại Chiêu Dương.

 

 (Năm 743)