Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Tà dương trắng núi Tây

Ánh biếc trải nơi nơi.

Cổ kim vô cùng tận

Ngàn năm theo gió trôi.

Bãi bờ đà hóa đá

Tăm cá động cầu Tần (*)

Thời gian như sóng vỗ

Đồng trụ cũng tiêu thôi.

(*) Cầu đá do Tần Thủy Hoàng xây ở núi Thanh Thành, dài 30 dặm.

Bản Hán Việt:

Bạch cảnh quy Tây sơn,
Bích hoa thượng thiều thiều.
Cổ kim hà xứ tận,
Thiên tuế tuỳ phong phiêu.
Hải sa biến thành thạch,
Ngư mạt hấp Tần kiều.
Không quang viễn lưu lãng,
Đồng trụ tòng niên tiêu.