Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Một mảnh thuyền con khách hải hồ
Chèo khua xào xạc ngọn vi lô
Mịt mùng tứ phía chiều dâng sóng
Nước trời một dải trắng bóng cò.

Bản Hán Việt:

Nhất diệp biển chu hồ hải khách,
Xanh xuất vi hành phong thích thích.
Vi mang tứ cố vãn triều sinh,
Giang thuỷ liên thiên nhất âu bạch.

*Tranh minh họa Pang Jiun