Chạy đi Van Gogh

Kẻ tháo chạy màu ta

Nàng căng bức toan

Màu sắc thành kết giới,

Nhốt Ngài vào khoảng trống

 

Van Gogh không nhìn

Những vệt màu nhợt nhạt

Bức toan trắng đục

Mơ giấc mộng thiên tài

 

Cọ vẽ gác cả đêm

Thao thức

 

Cợt nhả tiếng cười

Bảng màu vỡ vụn

 

Nếu nhợt nhạt họa nên toàn bích

Cuộc đời đã chẳng thiết đến màu ta

 

Van Gogh cười

Nhặt lấy lọ màu

 

Người họa sĩ bất lực bẻ đôi cọ vẽ

Bức toan loang lổ

Đỏ vàng xanh

 

Chạy đi Van Gogh

Đừng để màu sắc thành kết giới

Giam hãm là vô nghĩa

Với con người

 

Van Gogh lắc đầu

Bỏ chạy là vô nghĩa

Với con người

 

Thế giới khởi sinh

Từ bức toan trắng đục.

 

Nguyễn Hoàng Dương

Nguyễn Hoàng Dương Biên tập viên sách; cộng tác viên biên tập - biên dịch tự do Mối…