Đạo giáo (1): Những nền tảng hình thành
Posted by
Posted in

Đạo giáo (1): Những nền tảng hình thành

Đạo giáo là một tôn giáo lớn xuất phát từ Trung Quốc và có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam từ thời Bắc thuộc. Do thiếu các kiến thức về Đạo giáo hoặc chỉ nhìn nhận Đạo giáo một chiều nên chúng ta thường lầm tưởng rằng Đạo giáo không có ảnh hưởng lớn bằng […]

Cách mạng màu (1): Tổng quan
Posted by

Cách mạng màu (1): Tổng quan

Cách mạng màu hay cách mạng sắc màu (Colour Revolution) là một thuật ngữ được sử dụng để gọi tên các phong trào diễn ra ở các khu vực Đông Âu, Trung Đông, Đông Nam Á… nhằm mục đích thay đổi thể chế, lật đổ độc tài ở các nước có thể chế Xã hội chủ nghĩa.

Lịch sử hình thành & phát triển của truyện tranh Nhật Bản (Manga)
Posted by
Posted in

Lịch sử hình thành & phát triển của truyện tranh Nhật Bản (Manga)

Truyện tranh Nhật Bản (Manga) hiện nay đang là một hiện tượng phổ biến trên toàn thế giới: người đọc manga đông đảo ở khắp nơi, từ châu Á, châu Mỹ, Phi. Các bộ truyện tranh Nhật cũng được các hãng phim Mỹ mua bản quyền chuyển thể.
Ở Việt Nam, Manga du nhập vào từ những năm 80 của thế kỷ XX, để lại nhiều ấn tượng và cái nhìn trái chiều nhau, thậm chí đã nhiều lần gây tranh cãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Do đó, bài viết tập trung cung cấp những thông tin cơ bản nhất xoay quanh Manga – nguồn gốc, bản chất, lịch sử, để người đọc có cái nhìn rõ ràng và khách quan hơn về manga và những thành tựu của nó.