Hướng dẫn sử dụng
Posted by
Posted in

Hướng dẫn sử dụng

DÀNH CHO TÁC GIẢ, DỊCH GIẢ MUỐN ĐĂNG DỰ ÁN LÊN FOXSTUDY  Nếu bạn đã quen thuộc với WordPress thì không cần phải xem hướng dẫn này. Step 1: Đăng ký Click vào Register, điền username và email và click vào Sign Up! Click vào link trên để đặt Mật khẩu Step 2: Đăng nhập […]