Hà Thủy Nguyên dịch

Đàn gấm cớ gì năm chục dây
Từng dây từng phím gợi thơ ngây
Trang Sinh mộng sớm mê bướm lượn
Vọng Đế lòng xuân quốc gọi bầy
Biển xanh trăng chiếu châu ánh lệ
Lam Điền nắng rọi ngọc tỏa mây
Tình này dằng dặc thành nhung nhớ
Chán nản mình ta mãi chốn đây.

Bản Hán Việt

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.