Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Núi Nam đìu hiu thế
Mưa quỷ tưới cỏ suông
Thu kinh kỳ khuya khoắt
Gió qua bao kẻ già.
Con đường chiều chạng vạng
Cây sồi gió xoay xoay
Trăng ngụ cây đứng bóng
Ánh bạc trùm cô sơn
Đuốc đêm đón kẻ mới,
Đóm lập lòe cõi ma.

Bản Hán Việt

Nam sơn hà kỳ bi,
Quỷ vũ sái không thảo.
Trường An dạ bán thu,
Phong tiền kỷ nhân lão.
Đê mê hoàng hôn kính,
Niểu niểu thanh lịch đạo.
Nguyệt ngọ thụ lập ảnh,
Nhất sơn duy bạch hiểu.
Tất cự nghinh tân nhân,
U đường huỳnh nhiễu nhiễu.