Trên đỉnh Kiệt Thạch
Nhìn xuống biển xanh
Nước hờ lặng lẽ
Núi trơ hiểm trở
Cây cối dồi dào
Cỏ hoa tươi tốt
Gió thu hiu hắt
Sóng lớn cuộn trào
Nhật nguyệt chuyển dời
Hiển lộ giữa khơi
Sao Hán rạng rỡ
Hiển lộ từ đây
Phúc đầy tới vậy
Ca để tỏ lòng.

(Nguyễn Hoàng Dương dịch)

 

Phiên âm:

Đông lâm Kiệt Thạch,
Dĩ quan thương hải.
Thuỷ hà đạm đạm,
Sơn đảo lạt trì.
Thụ mộc tùng sinh,
Bách thảo phong mậu.
Thu phong tiêu sắt,
Hồng ba dũng khởi.
Nhật nguyệt chi hành,
Nhược xuất kỳ trung;
Tinh hán xán lạn,
Nhược xuất kỳ lý.
Hạnh thậm chí tai,
Ca dĩ vịnh chí.

 

Sau khi dẹp giặc Ô Hoàn, Tào Tháo đưa quân về kinh sư. Bài hành mô tả cảnh trên đường về kinh, Tào Tháo đứng trên đỉnh núi Kiệt Thạch ngắm nhìn biển khơi, nghĩ về tương lai “nhật nguyệt chuyển dời”.