Ai khuất cô phòng khơi đăng tâm
U không, trúc diệp, sắc lam thâm
Liễu mành thưa, phong sương đọng
Dệt cố mộng, lụa tương tằm
Thương hải tang điền, niềm độc bạch
Giọt buồn tơ vang sợi huyền cầm
Bước độc hành ai khuất xứ vân thâm
Cánh nga dạ lụa là, ai độc vũ

Tác giả: Đăng Bùi

Ảnh minh họa: STARember