Mời các bạn cùng theo dõi video số 6 của Crash course Kinh tế học đô thị, một khóa học rất ngắn và thú vị về Kinh tế học đô thị ở mức độ cơ bản. 

Trong video trước, ta đã biết về những lợi thế quần tụ: các tiện ích có được nhờ việc mở rộng quy mô thành phố Nhưng còn những mặt trái của sự gia tăng dân số này thì sao? Giáo sư Edward Glaeser sẽ nói đến chúng trong video này, mời bạn khám phá.

Thuật ngữ “ngoại ứng” được dùng trong video cũng thường được gọi là “ảnh hưởng ngoại lai”, “ảnh hưởng ngoại hiện”, trong trường hợp này chỉ tác động của việc gia tăng dân số thành phố đối với các tiện ích có được khi sống ở nơi đây.

====

Khóa học này có thể mang đến nhiều ý tưởng nền tảng trong lĩnh vực kinh tế, quản trị đô thị. Theo dõi series này cũng là một dịp để thỏa trí tò mò khi được nhìn các vấn đề lớn qua lăng kính của chuyên gia hàng đầu.

Người hướng dẫn là Edward Glaeser, Giáo sư Đại học Harvard, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chính sách phát triển đô thị, tác giả của cuốn sách bestseller “Chiến thắng của đô thị”.

[Vietsub: Minh Hùng Book Hunter – Nguồn video: Youtube Channel CitiesX]

====