Mời các bạn cùng theo dõi video số 5 của Crash course Kinh tế học đô thị, một khóa học rất ngắn và thú vị về Kinh tế học đô thị ở mức độ cơ bản. 

Trong video này, Giáo sư Edward Glaeser bàn rộng hơn về các lợi thế quần tụ bằng cách phân tích cách các hệ quả từ lợi thế này làm thay đổi các phân tích cung – cầu mà chúng ta đã bàn đến trong các video trước.

Lợi thế quần tụ có thể hiểu là những lợi ích có được nhờ sự tập trung mật độ cao của con người, hàng hóa và ý tưởng.

====

Khóa học này có thể mang đến nhiều ý tưởng nền tảng trong lĩnh vực kinh tế, quản trị đô thị. Theo dõi series này cũng là một dịp để thỏa trí tò mò khi được nhìn các vấn đề lớn qua lăng kính của chuyên gia hàng đầu.

Người hướng dẫn là Edward Glaeser, Giáo sư Đại học Harvard, chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chính sách phát triển đô thị, tác giả của cuốn sách bestseller “Chiến thắng của đô thị”.

[Vietsub: Minh Hùng Book Hunter – Nguồn video: Youtube Channel CitiesX]

====

✤ Tìm mua sách “Chiến thắng của đô thị” của Edward Glaeser tại đây: https://www.hangcao.info/san-pham/chien-thang-cua-do-thi/
✤ Đọc thử tại link: https://bookhunterclub.com/doc-thu-chien-thang-cua-do-thi-edward-glaeser/?fbclid=IwAR3naML5D4uNVFHbLMzv2ZYF81sbHhWYLU-Vans_3XsjW6nGTvtqFoldKjU