Căn bệnh nhân ái ‘nhị nguyên’ trong “Tội ác và Hình phạt”
Posted by

Căn bệnh nhân ái ‘nhị nguyên’ trong “Tội ác và Hình phạt”

Trong khoảng 2 năm nay, có lẽ một trong những từ khóa ‘hot’ nhất trên Google hay bất kì không gian ảo nào, và trong cả thực tế, chính là “dịch bệnh”. “Dịch bệnh” như là một hạt nhân, phát sinh ra một ‘từ trường’; trong ‘từ trường’ ấy, ta tìm được hàng loạt các […]