About Me

Tôi là một dịch giả tự do, thích tìm hiểu các chủ đề thú vị.

Posted by
Posted in

Lời tựa: Những chiều hướng trong cuộc tranh luận mới về Carl Schmitt

  Phần đầu của Khái niệm về Chính trị là lời tựa khá độc đáo của Tracy B. Strong, một lời tựa không quá khác bài diễn thuyết phác thảo chân dung Carl Schmitt và ảnh hưởng của ông trong giới học thuật hàn lâm Âu Mỹ. Bắt đầu theo lối khiêm tốn nhất có […]

Khái niệm về Chính trị
Posted by
Posted in

Khái niệm về Chính trị

  Định nghĩa về chính trị khó như định nghĩa về tình yêu bởi các khái niệm luôn luôn là trừu tượng. Vậy nên, giống như một cô gái khả ái, Khái niệm về Chính trị là một cuốn sách hấp dẫn, quyến rũ và thách thức người đọc chinh phục, không chỉ bởi lối […]