About Me

Bùi Minh Hào

Nghiên cứu về Vốn văn hóa, về sự phát triển kinh tế thị trường ở miền núi, về văn hóa tộc người trong quá trình thị trường hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa, về người Dao ở Lào Cai...

Hiện đang công tác tại Tạp chí Văn hóa Nghệ An

 

SỰ THAY ĐỔI TƯ DUY CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ  DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Posted by
Posted in

SỰ THAY ĐỔI TƯ DUY CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trong vài thập niên qua, nền kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân tộc thiểu số ở miền núi Việt Nam đã có những biến đổi sâu sắc dưới tác động của nhiều yếu tố, động lực khác nhau. Về vĩ mô, đó là tác động của quá trình toàn cầu hóa, […]

Sự định vị và tính phản thân trong nghiên cứu định tính – Một tiếp cận phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế thị trường của người Dao ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
Posted by
Posted in

Sự định vị và tính phản thân trong nghiên cứu định tính – Một tiếp cận phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế thị trường của người Dao ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, phương pháp luận được quan tâm nhiều trong các ngành khoa học xã hội nói chung và Nhân học nói riêng. Tuy nhiên, phần nhiều các tác giả đều đặt mối quan tâm vào những công đoạn, những thao tác cụ thể với các điều kiện trên thực địa. […]

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 3: Quá trình diễn ra buổi lễ
Posted by
Posted in

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 3: Quá trình diễn ra buổi lễ

Xem các bài về Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, Sa Pa, Lào Cai tại đây: https://foxstudy.org/tag/le-put-tong-cua-nguoi-dao-do/ Quá trình diễn ra lễ pút tồng của người Dao Đỏ.           Quá trình này diễn ra theo các bước như sau: Thông báo cho tổ tiên biết ngày pút tồng. Lễ cúng tổ […]

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 2: Chuẩn bị cho lễ Pút Tồng
Posted by
Posted in

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 2: Chuẩn bị cho lễ Pút Tồng

Xem các bài về Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, Sa Pa, Lào Cai tại đây: https://foxstudy.org/tag/le-put-tong-cua-nguoi-dao-do/ Chuẩn bị cho lễ pút tồng           Bao gồm các việc: – Chọn ngày cử hành lễ pút tồng và chọn giờ để bắt đầu pút tồng           – Chọn người làm chủ […]

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 1: Tên gọi, nguồn gốc và ý nghĩa
Posted by
Posted in

Lễ Pút Tồng của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai (Ghi chép điền dã) – Phần 1: Tên gọi, nguồn gốc và ý nghĩa

Thời gian: Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 27/8/2008 Địa điểm: Thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Người thực hiện: Bùi Minh Hào, cộng tác viên Sở VHTT&DL Lào Cai. Nội dung: Khảo sát về Lễ Pút Tòng của người Dao Đỏ ở thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, huyện […]