Quyền được sống
Posted by
Posted in

Quyền được sống

Hiểu về quyền được sống của trẻ em Quyền được sống là một quyền con người được công nhận rộng rãi. Đây là một quyền cơ bản chi phối tất cả các quyền hiện có khác. Khi không có quyền được sống, tất cả các quyền cơ bản khác không có lý do để tồn […]

Quyền được ăn
Posted by
Posted in

Quyền được ăn

Hiểu về quyền được ăn của trẻ em Quyền được ăn uống và được nuôi dưỡng là quyền sống còn của tất cả con người. Thực phẩm là một yếu tố thiết yếu mà thiếu nó con người không thể tồn tại. Thực phẩm đảm bảo: quyền cần thiết cho tất cả mọi người Quyền […]

Những lời chỉ trích về quyền trẻ em
Posted by
Posted in

Những lời chỉ trích về quyền trẻ em

Trẻ em phải đối mặt với những hạn chế của pháp luật Trẻ em sinh ra đã bất lực và hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Do đó, luật pháp dóng vai trò rất cần thiết trong việc bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em và cho phép trẻ em có […]

Quyền định danh
Posted by
Posted in

Quyền định danh

Hiểu về quyền định danh của trẻ em Ngay từ khi sinh ra, mỗi cá nhân đều có quyền có một định danh riêng. Định danh của một cá nhân là sự khẳng định sự tồn tại của người đó trong một xã hội. Đó cũng là vấn đề công nhận cá tính của họ […]

Quyền được Học tập: Thực trạng trên toàn thế giới
Posted by
Posted in

Quyền được Học tập: Thực trạng trên toàn thế giới

Thực trạng quyền được học tập của trẻ em trên toàn thế giới Ngày nay, giáo dục vẫn là một quyền mà hàng triệu trẻ em trên thế giới không thể tiếp cận được. Hơn 72 triệu trẻ em trong độ tuổi giáo dục tiểu học không được đến trường, và 759 triệu người lớn […]

Quyền được bảo vệ sức khỏe
Posted by
Posted in

Quyền được bảo vệ sức khỏe

Hiểu về quyền được bảo vệ sức khỏe của trẻ em Sức khỏe vô cùng quan trọng đối với mỗi con người trên thế giới. Dù cho giữa chúng ta có sự khác biệt gì đi chăng nữa, sức khỏe vẫn luôn là tài sản quan trọng nhất của chúng ta. Một người có sức […]