1/5 loài thực vật trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng - Cộng đồng Tác giả và Dịch giả

1/5 loài thực vật trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng

Báo cáo toàn cầu nhấn mạnh mối đe dọa đối với an ninh lương thực và nguồn cung cấp thuốc nhưng cũng tiết lộ 2.000 loài mới được phát hiện mỗi năm Theo đánh giá toàn cầu đầu tiên về hệ thực vật, một phần năm số loài thực vật trên thế giới đang bị … Đọc tiếp 1/5 loài thực vật trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng